Rädda Balochistan: En uppmaning till global solidarite

Över 180 byar i Balochistan ligger nu i ruiner efter kraftiga översvämningar. Ytterligare 250 byar saknar tillgång till vatten och el, medan vattenföroreningar från avlopp och lera plågar vissa områden. Kollapsade broar och väggar, översvämmade hem och isolerade samhällen kräver akut hjälp. Tillsammans kan vi göra skillnad genom solidaritet och gemensamma insatser. Varje bidrag, oavsett storlek, ger tröst och stöd till dem som kämpar för att återuppbygga sina liv. Vi har ett medmänskligt ansvar att stödja Balochistans invånare. Låt oss sträcka ut en hand tillsammans och återupprätta hoppet i detta lidande land.